About

Slipvillan, ett kulturhus på Långholmen


Hej


Slipvillan är ett kulturhus på Långholmen i Stockholm. Vi som är här arbetar alla inom olika kulturområden. Hos oss finns det plats för konst, film, litteratur, teater, musik och annat som vi tycker är spännande.


Undervåningen använder vi till projekt, kurser,  och andra evenemang som vi tycker är trevliga. Vi hyr även ut det utrymmet, så om du vill arrangera något hos oss titta under Uthyrning eller kontakta oss.


De kurser som drivs hos oss riktar sig främst till barn och ungdom, men det finns möjligheter att anordna kurser även för vuxna.Under sommarmånaderna använder vi vår stora trädgård till olika utomhusarrangemang.


I sommar kommer det att hända flera spännande saker.

Blir du nyfiken på att göra något här eller bara vill besöka oss?


Du är alltid välkommen.

Slipvillans Aktiviteter

På ovanvåningen har vi som arbetar i huset våra ateljéer och kontor.


>>> Konstnärer i huset

Nedervåningen använder vi till olika projekt.


>>>  Aktuella projekt

Vi hyr också ut nedervåningen och vår stora fina trädgård till konferenser, kurser och events


>>>  KonferenserVi som är här arbetar alla inom olika kulturområden. Hos oss finns det plats för konst, film, litteratur, teater, musik och annat som vi tycker är spännande.


Vårt mål är att arbeta för att främja samarbetet mellan organisationer och enskilda aktörer inom kulturområdet. Vi vill sprida konstnärligt innehåll, uppmuntra utveckling, exprimenterande och ge plats åt innivativa metoder och nya aktörer


Konst och Kultur

Undervåningen använder vi till utställningar, projekt, kurser och andra evenemang.


Hyra Slipvillan

Vi hyr även ut, så om du vill arrangera något hos oss titta under Uthyrning eller kontakta oss.


Kurser

De kurser som drivs hos oss riktar sig främst till barn och ungdom, men det finns möjligheter att anordna kurser även för vuxna.

Vi ser det som en självklarhet att konst och kultur vänder sig till alla och arbetar aktivt för att vara inkluderande i alla våra projekt.


Tillgänglighet

Slipvillan är ett gammalt K-märkt hus med trappor, trösklar och kuperad trädgård. Personlig service erbjuds och tillfälliga ramper m.m. finns för att i möjligaste mån ge varje funktionsvariation likvärdiga möjligheter.


Hyra

Är du intresserad av att anordna kurser, hyra för events/konferens eller ställa ut? Hör av dig till oss.Mailadresser:Allmänt: info@slipvillan.org


Konferenser: konferens@slipvillan.org

Kurser: kurser@slipvillan.org

Events: event@slipvillan.org

Annat: hyra@slipvillan.org

Artist in residence: air@slipvillan.orgRikard Fåhraeus: rikard@slipvillan.org

Laetitia Deschamps: laetitia@slipvillan.org

Slipvillans historiaHus nummer 7, eller Slipvillan, som den idag kallas, lät uppföras 1849 på fem månader av Salomon Ludvig Lamm. Det faluröda fristående huset ligger på en unik plats på fängelseöns östra udde, med egen stor trädgård, alldeles vid vattnet. Från början utgjorde huset bostad åt de 10 personer med familjer som arbetade på varvet med att dra upp ångbåtarna för varu- och persontrafik som trafikerade Södermalm, Kungsholmen, Riddarholmen, Fängelseön och Spritholmen på tiden innan Västerbron och småbroarna fanns.
Det finns en historia från 1910 om en hund som hette Roy, som bodde med sin familj vid Smedsudden. Varje dag hoppade han ombord på ångbåtarna och stog där i fören, så länge lillmatte Märta-Lovisa var på flickskola i Kungsholmen. Otaliga är de gånger hunden besökte varvet och de boende på Slipvillan.


Lilla Märta Lovisa, Anna, Hugo och hunden Roy! Foto Smedsudden 1912.


 

Slipvillan är ett hus som bär på mycket historia, och det syns. Mycket av det ursprungliga finns kvar och renoverades med varsam hand 1992. Paneler, golv och gamla beslag har bevarats. Tapeterna är tidstypiska och kommer från tapetverkstaden på ön. Kakelugnarna och vedspis fungerar än och används flitigt på vintern.   


Idag över 160 år efter första taklagsfesten är det Stockholms Fastighetskontor som ansvarar för skötseln av byggnaden och Slipvillan ekonomisk förening som sköter om vardagen i huset, med trädgård, evenemang, kurser och ateljéer.


Byggnaden är ca 125 kvm och på ovanvåningen har vi våra fasta ateljéer och kontor. Undervåningen använder vi till kurser för barn, ungdom och vuxna. Här finns möjligheter till att anordna spännande evenemang, workshops, konferenser, möten. Ja nästan allt är möjligt hos oss.

 

    Välkommen

Slipvillans historiaHus nummer 7, eller Slipvillan, som den idag kallas, lät uppföras 1849 på fem månader av Salomon Ludvig Lamm. Det faluröda fristående huset ligger på en unik plats på fängelseöns östra udde, med egen stor trädgård, alldeles vid vattnet. Från början utgjorde huset bostad åt de 10 personer med familjer som arbetade på varvet med att dra upp ångbåtarna för varu- och persontrafik som trafikerade Södermalm, Kungsholmen, Riddarholmen, Fängelseön och Spritholmen på tiden innan Västerbron och småbroarna fanns.
Det finns en historia från 1910 om en hund som hette Roy, som bodde med sin familj vid Smedsudden. Varje dag hoppade han ombord på ångbåtarna och stog där i fören, så länge lillmatte Märta-Lovisa var på flickskola i Kungsholmen. Otaliga är de gånger hunden besökte varvet och de boende på Slipvillan.


Lilla Märta Lovisa, Anna, Hugo och hunden Roy! Foto Smedsudden 1912.


 

Slipvillan är ett hus som bär på mycket historia, och det syns. Mycket av det ursprungliga finns kvar och renoverades med varsam hand 1992. Paneler, golv och gamla beslag har bevarats. Tapeterna är tidstypiska och kommer från tapetverkstaden på ön. Kakelugnarna och vedspis fungerar än och används flitigt på vintern.   


Idag över 160 år efter första taklagsfesten är det Stockholms Fastighetskontor som ansvarar för skötseln av byggnaden och Slipvillan ekonomisk förening som sköter om vardagen i huset, med trädgård, evenemang, kurser och ateljéer.


Byggnaden är ca 125 kvm och på ovanvåningen har vi våra fasta ateljéer och kontor. Undervåningen använder vi till kurser för barn, ungdom och vuxna. Här finns möjligheter till att anordna spännande evenemang, workshops, konferenser, möten. Ja nästan allt är möjligt hos oss.

 

    Välkommen